www.naslunden.se

20 km söder om Kalmar, vid trafikplats RESBY tag av från E22 mot Kör 3 km.
Vid busshållplatsen Glasskåpet tag Gräsgärdegatan Kör 1 km. Rött hus, höger sida.Börje Näslund telefon 076-880 55 40


Postadress: Gräsgärde 640  388 94 Vassmolösa