Börje Näslund har länge arbetat yrkesmässigt med skapande verksamhet, skulpterade uttryck, ofta ansiktsuttryck. Han snidar i trä, hugger i sten och målar med äggoljetempera. Börje Näslunds figurer har spritt sig till minst 30 olika stater runt jorden och visats på många utställningar.


In many years, Börje Näslund has been creating his significant wooden figures, stone faces and tempera painting. His figures have been spread to thirty different states around the world. Börje Näslunds work is expressive and artful and has been presented in numerous exhibitions.